LMAX MT4 kondíciók

LMAX MT4 kondíciók

Az MT4 egy önálló, harmadik fél általi kereskedési felület, mely az LMAX Exchange webes kereskedési számlájától függetlenül működik. Az MT4 számláján végzett kereskedések nem tükröződnek az LMAX Exchange webes kereskedési számláján, és ez fordított esetben is igaz. Hasonlóképpen, a webes kereskedési számlájára befizetett tőke sem jelenik meg automatikusan az MT4 számláján, előbb ezt át kell vezetni a kereskedési platformok között. Az MT4 számlára utalni kívánt tőkét először a webes számlájára kell átvezetni, ahonnan Ön végezheti el a továbbutalást. Számlák közötti tőkeátvezetés hétköznapokon 08.00 és 18.00 óra között kerül feldolgozásra, csak az ügyfél kérésére.

A főbb különbségeket az LMAX Exchange webes kereskedési felület és az MT4 között az alábbiakban találja meg:

LMAX Exchange Webes Kereskedési PlatformLMAX Exchange MT4 Platform
1 FX szerződés = 10.000 névleges értékű. 1 FX lot = 100.000 névleges értékű.
A kontraktus mérete a nemesfémek és indexeknél 10-szer nagyobb az MT4-en mint az LMAX Exchange webes kereskedési felületen.
A Spot FX minimális pozícióméret 0,1.
A Spot Fémek (arany és ezüst) minimális pozíciómérete 1.
Az Index CFD-k minimális pozíciómérete 1.
A Spot FX minimális pozíciómérete 0,01.
A Spot Fémek (arany és ezüst) minimális pozíciómérete 0,2 (ez megfelel 2 LMAX Exchange kontraktusnak).
Az Index CFD-k minimális pozíciómérete 0,1.
A jutalék a pozíció nominális értékén (összértékén) alapulva kerül felszámításra. A jutalék az egyes pozíciók megnyitásakor és zárásakor kerül felszámításra. Az Introducing Broker (IB) által be nem vezetett kliensek (tehát aki közvetlen az LMAX-szal nyitott számlát) a pozíciók nominális értékének százalékaként fizetik a jutalékot. Az IB által bevezetett kliensek egy fix jutalékot fizetnek lot-onként, függetlenül a kereskedett devizapártól. A pozíció megnyitásakor kerül felszámításra a jutalék a pozíció megnyitásáért és bezárásáért is egyben (oda-vissza).
A Hedging nem lehetséges. Az MT4-en lehetséges a Hedging. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a napon túli finanszírozási díj a hedge mindkét ügyletén felszámításra kerül. A Hedge-ben lévő pozíciókhoz nincs szükség tőkefedezetre, azonban ez a későbbiekben megváltozhat.
A napon túli finanszírozást swap pontokban alkalmazzuk.
A swap-rátákat naponta frissítjük.
A napon túli finanszírozást szintén swap-pontokban alkalmazzuk.
A swap-ráták az instrumentumok legtöbbjénél hetente legalább egyszer frissítésre kerül, de ez a későbbiekben változhat.
A finanszírozási költségeket az Indexeken lévő short pozíciókra alkalmazzuk.
Létezik egy 70%-os tőkefedezet-kizárási politika (margin policy), mely először törli az összes működő megbízását, és ha számlája még mindig a kizárási szint alatt van, akkor az összes nyitott pozíció likvidálásra kerül. Létezik egy 70%-os tőkefedezet-kizárási politika (margin policy), mely bezárja a legnagyobb veszteséges nyitott pozícióit, amíg a tőkefedezeti szint 70% fölé nem kerül.
A limit megbízások az LMAX Exchange ajánlati könyvében szerepelnek. A megbízások először az MT4 szerverre érkeznek, majd ezután az LMAX Exchange-re, mint piaci megbízások.
A működő limit megbízások az MT4 szerveren találhatóak, és amikor aktiválódnak, akkor piaci megbízásként érkeznek az LMAX Exchange ajánlati könyvébe.
A tőkefedezet alapja a nyitott pozíciók jelenlegi nominális értéke (összértéke). A tőkefedezet mértéke követi az árváltozás ingadozását. A tőkefedezet a nyitott pozíciókhoz rögzített. Ez nem változik a pozíció élete folyamán.
A jutalék a pozíció megnyitásakor, míg a swap az üzleti nap zárásakor kerül levonásra a számla egyenlegből. A jutalék és swap a pozíció megnyitásakor, illetve az üzleti nap végén kerülnek felszámításra. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a költségek csak a pozíció bezárása után kerülnek levonásra a számla egyenlegből!
A realizált P/L az instrumentum devizájában (FX esetén a pár második tagjában) van kifejezve, és az üzleti nap végén kerül átváltásra számlája devizanemébe. A realizált P/L a számlája devizanemében van kifejezve és átváltva valós időben az aktuális átváltási rátán.

direkt link

Az ügyletkötési díj a pozíció megnyitásakor kerül a számláról levonásra az MT4 számla devizanemében. Mind nyitáshoz, mind a záráshoz tartozó díj a pozíció megnyitásakor kerül levonásra.

InstrumentumDíj
(per lot per round trip)

USD-alapú MT4 számla

FX 6,50 USD
Fémek 8,25 USD
CFD-k 8,00 USD
CFD minik 6,40 USD
InstrumentumDíj
(per lot per round trip)

EUR-alapú MT4 számla

FX 5,00 EUR
Fémek 6,35 EUR
CFD-k 6,00 EUR
CFD minik 4,80 EUR
InstrumentumDíj
(per lot per round trip)

GBP-alapú MT4 számla

FX 4,06 GBP
Fémek 5,16 GBP
CFD-k 5,00 GBP
CFD minik 4,00 GBP
InstrumentumDíj
(per lot per round trip)

HUF-alapú MT4 számla

FX 1 820 HUF
Fémek 2 310 HUF
CFD-k 2 240 HUF
CFD minik 1 792 HUF

Finanszírozási díjak napon túli pozíciókon

Napon túli lejárat nélküli index CFD pozíciók esetében finanszírozási díj lesz a vételi (long) pozíciók után levonva míg az eladási (short) pozícók után jóváírva. A finanszírozási díj minden nap, amelyiken a pozíció nyitva marad, felszámolásra kerül beleértve a hétvégéket és az Angol ünnepnapokat is.

A finanszírozási díj számítása:

F = V × I / b – ahol:

F = Finaszírozási díj
V = a pozíció összértéke (mennyiség × kontraktus mérete × heti átlagár)
I = alkalmazott Finanszírozási ráta
b = bázis nap (365 GBP, HKD, AUD, NZD és 360 minden más deviza esetében)

A Finanszírozási ráta az alábbi táblázat alapján kerül kiszámításra:

InstrumentumFinanszírozási rátaVételi
finanszírozás
Eladási
finanszírozás
UK instrumentumok 1 havi Libor +1,5% -1,5%
Euro instrumentumok 1 havi EUR Libor +1,5% -1,5%
US instrumentomok 1 havi US Libor +1,5% -1,5%

Lehetnek olyan esetek amikor finanszírozási díj számításához használt referencia ráta olyan alacsony, hogy az eladási pozíciók után nem jóváírásra hanem levonásra kerül sor.

A finanszírozási díj meghatározásához használt pozíció összértékének a kiszámításához a heti átlag záróár van használva.

Számítási példa

 • 1 db MT4–es UK 100 CFD lot vételi (long) pozíció, melynek záróára 5.265-5.267
 • A heti átlag záróár 5.266
 • A 1 db MT4-es UK 100 CFD értéke: 10 × 5.266 = 52.660
 • A LIBOR ráta 0,725%
 • Alkalmazott Finanszírozási ráta (lásd a táblázatban) = 1,5%

Finanszírozási díj:

F = 52.660 × (0,725% + 1,5%) / 365 = 3,21 GBP

Vagyis a 10 db UK100 CFD vételi (long) pozíció napon túli tartása az adott napra 3,21 GBP költséggel jár.

Eladás (short) esetén ugyanennek a pozíciónak a finanszírozási díja:

F = 52.660 × (0,725% - 1,5%) / 365 = 1,12 GBP

Vagyis a 10 db UK100 CFD eladási pozíció (short) napon túli tartása az adott napra 1,12 GBP költséggel jár. Az eladási (short) pozíció ellenére a napon túli tartás nem jóváírást hanem költséget von maga után mert a LIBOR ráta nagyon alacsony.

A finanszírozási díja a Rolling Spot FX instrumetumoknak a két deviza relatív kamatkülönbözete plusz az LMAX prémiumát is tartalmazó prémium tükrözi (Swap díj). Amennyiben egy pozíció napon túl kerül tartásra úgy a relatív kamatkülönbözet plusz az LMAX prémiuma levonásra vagy jóváírásra kerül.

A Spot FX ügyletek T+2 napon kerülnek elszámolásra, ezalól kivétel az USD/CAD, USD/TRY, EUR/RUB és USD/RUB melyek elszámolása T+1 napon történik meg. Amennyiben egy Spot FX pozíció a görgetési időponton túl kerül tartásra (gögetési időpont: 17.00 óra New York-i idő minden devizapárra kivétel az NZD párokat melyeknél ez az időpont 07.00 Aucland-idő), úgy finanszírozási költség kerül levonásra vagy jóváírásra a számlán. A hétvégére nyitva tartott pozíciók T+2 – es devizapárok esetén piac záráskor szerdán a T+1 – es devizapárok esetén pedig piac záráskor csütörtökön kerül jóváírva vagy levonva a finanszírozási díj. A jóváírás vagy levonás mindíg a nyitott pozíció második tagjának devizanemében kerül elszámolásra.

A Swap díjak swap pontokban vannak megadva, és az MT4 Cliens platformon megtalálhatók (lásd Instrumentumok táblázat alatt).

Long pozíció esetén:

 • Ha a swap pont (Long Swap point) negatív akkor jóváírásra kerül sor.
 • Ha a swap pont (Long Swap point) pozitív akkor levonásra kerül sor.

Long pozíció esetén:

 • Ha a swap pont (Short Swap point) negatív akkor levonásra kerül sor.
 • Ha a swap ponz (Short Swap point) pozitív akkor jóváírásra kerül sor.

A finanszírozási díj számítása:

F = V × R × D – ahol:

F = Finanszírozási díj
V = a pozíció összértéke a devizapár első tagjában megadva (mennyiség × kontraktus mérete)
R = Swap Point
D = Napok száma (a görgetett napok száma)

Számítási példa:

Eladási pozíció (Short) 10 lot MT4 EUR/USD egy napos átgörgetése.

A finanszírozási költség:

V = 10 × 100.000 = 1.000.000
R = 0,000003
D = 1 nap

Jóváírás = 1.000.000 × 0,000003 × 1 = 3 USD

Vagyis 3 USD jelenik nyitott pozíciója alatt, MT4 számláján piaci záráskor.

Nincs külön finanszírozási díj a lejárattal rendelkező CFD-k esetében.

Minden pozíción felszámolásra kerül a finanszírozási díj ha azok napon túli tartása esetén. Vagyis a hedge pozíciónak mind a két lábára ki lesz számítva a finanszírozási díj és levonásra kerül.

direkt link

LMAX Exchange MT4 instrumentumok információs táblázata

Frissítve 2017. május 8-án

* legfrissebb adatok lekéréséhez kérjük, olvassa el a táblázat alatti instrukciókat

Instrumentum
neve
MT4
instrumentum
Lot
mérete
Tick
mérete
Tick
értéke
Jegyzés
devizaneme
Letétigény
(margin)
Legkisebb
pozíció
Kereskedési
órák
IdőzónaKereskedési
napok
AUD/JPY AUDJPY.lmx 100000 0,001 100 JPY 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
AUD/USD AUDUSD.lmx 100000 0,00001 1 USD 1,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
CHF/JPY CHFJPY.lmx 100000 0,001 100 JPY 5,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/AUD EURAUD.lmx 100000 0,00001 1 AUD 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/CAD EURCAD.lmx 100000 0,00001 1 CAD 1,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/CHF EURCHF.lmx 100000 0,00001 1 CHF 10,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/GBP EURGBP.lmx 100000 0,00001 1 GBP 1,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/JPY EURJPY.lmx 100000 0,001 100 JPY 1,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/USD EURUSD.lmx 100000 0,00001 1 USD 1,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/AUD GBPAUD.lmx 100000 0,00001 1 AUD 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/CAD GBPCAD.lmx 100000 0,00001 1 CAD 1,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/CHF GBPCHF.lmx 100000 0,00001 1 CHF 5,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/JPY GBPJPY.lmx 100000 0,001 100 JPY 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/USD GBPUSD.lmx 100000 0,00001 1 USD 1,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/CAD USDCAD.lmx 100000 0,00001 1 CAD 1,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/CHF USDCHF.lmx 100000 0,00001 1 CHF 10,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/JPY USDJPY.lmx 100000 0,001 100 JPY 1,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/CZK EURCZK.lmx 100000 0,0001 10 CZK 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/CZK GBPCZK.lmx 100000 0,0001 10 CZK 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/CZK USDCZK.lmx 100000 0,0001 10 CZK 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/DKK EURDKK.lmx 100000 0,00001 1 DKK 10,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/DKK GBPDKK.lmx 100000 0,00001 1 DKK 10,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/DKK USDDKK.lmx 100000 0,00001 1 DKK 10,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/HKD EURHKD.lmx 100000 0,00001 1 HKD 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/HKD GBPHKD.lmx 100000 0,00001 1 HKD 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/HKD USDHKD.lmx 100000 0,00001 1 HKD 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/HUF EURHUF.lmx 100000 0,001 100 HUF 3,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/HUF GBPHUF.lmx 100000 0,001 100 HUF 3,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/HUF USDHUF.lmx 100000 0,001 100 HUF 3,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/MXN EURMXN.lmx 100000 0,00001 1 MXN 3,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/MXN GBPMXN.lmx 100000 0,00001 1 MXN 3,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/MXN USDMXN.lmx 100000 0,00001 1 MXN 3,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/NOK EURNOK.lmx 100000 0,00001 1 NOK 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/NOK GBPNOK.lmx 100000 0,00001 1 NOK 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/NOK USDNOK.lmx 100000 0,00001 1 NOK 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/NZD EURNZD.lmx 100000 0,00001 1 NZD 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/NZD GBPNZD.lmx 100000 0,00001 1 NZD 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/PLN EURPLN.lmx 100000 0,00001 1 PLN 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/PLN GBPPLN.lmx 100000 0,00001 1 PLN 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/PLN USDPLN.lmx 100000 0,00001 1 PLN 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/SEK EURSEK.lmx 100000 0,00001 1 SEK 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/SEK GBPSEK.lmx 100000 0,00001 1 SEK 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/SEK USDSEK.lmx 100000 0,00001 1 SEK 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/SGD EURSGD.lmx 100000 0,00001 1 SGD 10,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/SGD GBPSGD.lmx 100000 0,00001 1 SGD 10,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/SGD USDSGD.lmx 100000 0,00001 1 SGD 10,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/TRY EURTRY.lmx 100000 0,00001 1 TRY 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/TRY GBPTRY.lmx 100000 0,00001 1 TRY 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/TRY USDTRY.lmx 100000 0,00001 1 TRY 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/ZAR EURZAR.lmx 100000 0,00001 1 ZAR 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
GBP/ZAR GBPZAR.lmx 100000 0,00001 1 ZAR 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/ZAR USDZAR.lmx 100000 0,00001 1 ZAR 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
NZD/USD NZDUSD.lmx 100000 0,00001 1 USD 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
AUD/NZD AUDNZD.lmx 100000 0,00001 1 NZD 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
NZD/JPY NZDJPY.lmx 100000 0,001 100 JPY 2,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
AUD/CHF AUDCHF.lmx 100000 0,00001 1 CHF 5,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
AUD/CAD AUDCAD.lmx 100000 0,00001 1 CAD 1,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
CAD/CHF CADCHF.lmx 100000 0,00001 1 CHF 5,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
CAD/JPY CADJPY.lmx 100000 0,001 100 JPY 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
NZD/CAD NZDCAD.lmx 100000 0,00001 1 CAD 2,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
NZD/CHF NZDCHF.lmx 100000 0,00001 1 CHF 5,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
NZD/SGD NZDSGD.lmx 100000 0,00001 1 SGD 10,00% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
USD/CNH USDCNH.lmx 100000 0,0001 10 CNH 10,00% 0,01 2.30 - 22.00 London hétfő - péntek
NOK/SEK NOKSEK.lmx 100000 0,00001 1 SEK 1,50% 0,01 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
EUR/RUB EURRUB.lmx 100000 0,00001 1 RUB 5,00% 0,01 7.00 - 21.00 London hétfő - péntek
USD/RUB USDRUB.lmx 100000 0,0005 50 RUB 5,00% 0,01 7.00 - 21.00 London hétfő - péntek
                     
UK 100 UK100.lmx 10 0,1 1 GBP 1,50% 0,1 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
Wall Street 30 WS30.lmx 10 1 10 USD 1,50% 0,1 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
Wall Street 30 mini WS30m.lmx 10 1 1 USD 1,00% 0,1 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
US SPX 500 SPX500.lmx 250 0,1 25 USD 1,50% 0,1 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
US SPX 500 mini SPX500m.lmx 10 0,1 10 USD 1,00% 0,1 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
US Tech 100 NDX100.lmx 100 0,1 10 USD 2,00% 0,1 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
US Tech 100 mini NDX100m.lmx 10 0,1 1 USD 1,00% 0,1 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
Germany 30 GDAXI.lmx 25 0,1 2,5 EUR 1,50% 0,1 7.00 - 21.00 London hétfő - péntek
Germany 30 mini GDAXIm.lmx 10 0,1 0,1 EUR 3,00% 0,1 7.00 - 21.00 London hétfő - péntek
France 40 FCHI40.lmx 10 0,1 1 EUR 2,00% 0,1 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
Europe 50 STOXX50.lmx 10 0,1 1 EUR 2,00% 0,1 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
Australia 200 AUS200.lmx 10 0,1 1 AUD 2,00% 0,1 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
Japan 225 J225.lmx 1000 1 1000 JPY 2,00% 0,1 22.05 - 22.00 London vasárnap - péntek
Spain 35 SPN35.lmx 10 0,1 1 EUR 3,00% 0,1 8.00 - 21.00 London hétfő - péntek
                     
Gold (Spot) XAUUSD.lmx 100 0,01 1 USD 1,00% 0,1 23.00 - 22.00 London vasárnap - péntek
Silver (Spot) XAGUSD.lmx 5000 0,001 5 USD 3,00% 0,1 23.00 - 22.00 London vasárnap - péntek
Gold (Spot mini) XAUUSDm.lmx 10 0,01 0,1 USD 1,00% 0,1 23.00 - 22.00 London vasárnap - péntek
Silver (Spot mini) XAGUSDm.lmx 500 0,001 0,5 USD 3,00% 0,1 23.00 - 22.00 London vasárnap - péntek
                     
US Crude (Spot) XTIUSD.lmx 1000 0,01 10 USD 2,00% 0,01 23.00 - 22.00 London vasárnap - péntek
UK Brent (Spot) XBRUSD.lmx 1000 0,01 10 USD 2,00% 0,01 1.00 - 22.00 London hétfő - péntek

 * – a legfrissebb adatokat az MT4 felületen kérheti le az alábbiak szerint:

 1. Jobb klikk az instrumentum nevén, az MT4 Market Watch ablakban

  MT4 instrument info 1

 2. Kattintson a Symbols menüre

  MT4 instrument info 2

 3. Kattintson a kívánt csoport „+” jelére

  MT4 instrument info 3

 4. Kattintson az instrumentumra

  MT4 instrument info 4

 5. Kattintson a Properties gombra

  MT4 instrument info 5

 6. Instrumentum adatlapja

  MT4 instrument info 6

direkt link

A tőkefedezet a nyitott kereskedéshez rögzített. Ez nem változik a kereskedés élete folyamán. 70%-os tőkefedezet-kizárási politika (margin policy) van alkalmazva, mely bezárja a legnagyobb veszteséges nyitott pozícióit, amíg a tőkefedezeti szint nem kerül 70% fölé.

További részletek az „MT4 Trading Manual” (Eng) 5.1, 5.2 és 5.3 paragrafusában »

direkt link

Az LMAX MT4 számlájának feltöltéséhez először az LMAX Exchange Professional web számlájára kell utalnia (lásd: LMAX Professional kondíciók > Utalási információk »), majd ezután kérni kell az átvezetést az LMAX Professional web számláról az LMAX MT4 számlára az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött, „Your name internal transfer request” tárgyú levélben.

Levélminta:

Dear Sir/Madam,
Please be so kind to make an internal transfer for:
Name: Az Ön neve From LMAX Account ID: Az Ön LMAX számlaazonosítója To MT4 Account no.: Az Ön MT4 számlaszáma Amount: Az áttenni kívánt összeg
Best regards, Az Ön neve

Így találja meg LMAX számlaazonosítóját

 1. Lépjen be az LMAX MT4 felületére
 2. Kattintson az Account gombra

  Find your LMAX Acc ID 1

 3. Kattintson az Account details gombra

  Find your LMAX Acc ID 2

 4. LMAX számlaazonosítója a piros nyílnál található

  Find your LMAX Acc ID 3

Az LMAX MT4 számlájáról történő visszautaláshoz először e-mail-ben kell kérnie a kívánt összeg átvezetését az LMAX MT4 számlájáról az LMAX Professional web számlájára. Majd az LMAX Professional web számlájáról indíthatja a visszautalást a bankszámlájára vagy a hitelkártyájára (lásd: LMAX Professional kondíciók > Utalási információk »). Az átvezetési kérelmet az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött, „Your name internal transfer request” tárgyú levélben.

Levélminta:

Dear Sir/Madam,
Please be so kind to make an internal transfer for:
Name: Az Ön neve From MT4 Account no.: Az Ön MT4 számlaszáma To LMAX Account ID: Az Ön LMAX számlaazonosítója Amount: Az áttenni kívánt összeg
Best regards, Az Ön neve

Így találja meg LMAX számlaazonosítóját

 1. Lépjen be az LMAX MT4 felületére
 2. Kattintson az Account gombra

  Find your LMAX Acc ID 1

 3. Cllick on Account details gombra

  Find your LMAX Acc ID 2

 4. LMAX számlaazonosítója a piros nyílnál található

  Find your LMAX Acc ID 3

direkt link

 1. MT4 számlához Önnek előbb LMAX Professional élő számlát kell nyitnia (a Számlanyitás oldalon lévő űrlap segítségével »)
 2. LMAX Professional számlájának megnyitását és pénzzel történő feltöltését követően Önnek kell kérnie az MT4 számlát az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött, „Az Ön neve MT4 account request” tárgyú levélben
 3. az e-mailben meg kell adnia LMAX fiókazonosítóját (Account ID) és meghatározni az LMAX Professional elő számlájáról az MT4 számlájára átvezetni kívánt összeget és annak devizanemét

E-mail minta:

Dear Sir/Madam,

Please open an MT4 account for:

 Name: Az Ön neve
 LMAX Account ID: Az Ön LMAX Account azonosítója
 and please transfer from the LMAX web account to the MT4 account the following
 Amount: az MT4 számlájára átvezetni kívánt összeg és annak devizaneme

Best regards,
Az Ön neve

direkt link