Frequently Asked Question

Ügyletkötési és finanszírozási díjak

Ügyletkötési díjak

InstrumentumDíj

FX és áru spot

Minden pár az ügylet – a devizapár második tagja
alapján számolt – összértékének 0,0025%-a

Indexek

AUD kontraktus 0,20 AUD per kontraktus
GBP kontraktus 0,25 GBP per kontraktus
EUR kontraktus 0,30 EUR per kontraktus
USD kontraktus 0,40 USD per kontraktus
JPY kontraktus 40 JPY per kontraktus

Az ügyletkötési díj a pozíció nyitásánál és zárásánál egyaránt felszámításra kerül.

FX-ügyletkötési díj számítási példa 10 kontraktus EURUSD vétel 1,38000-n:

 • 1 kontraktus EUR/USD = 10.000 EUR/USD
 • 10 kontraktus = 100.000 EUR/USD
 • A devizapár második tagja alapján számolt összérték: 100.000 × 1.38000 = 138.000 USD
 • Ügyletkötési díj: 138.000 USD × 0,0025% = 3,45 USD

Finanszírozási díjak

Napon túli lejárat nélküli index CFD pozíciók esetében finanszírozási díj lesz a vételi (long) pozíciók után levonva míg az eladási (short) pozícók után jóváírva. A finanszírozási díj minden nap, amelyiken a pozíció nyitva marad, felszámolásra kerül beleértve a hétvégéket és az Angol ünnepnapokat is.

A finanszírozási díj számítási képlete

F = V × I / b – ahol:

F = Finaszírozási díj
V = a pozíció összértéke (mennyiség × kontraktus mérete × nap végi záróár közép)
I = alkalmazott Finanszírozási ráta
b = Bázis nap (365 GBP, HKD, AUD, NZD és 360 minden más deviza esetében)

A Finanszírozási ráta az alábbi táblázat alapján kerül kiszámításra:

InstrumentumFinanszírozási rátaVételi
finanszírozás
Eladási
finanszírozás
UK instrumentumok 1 havi Libor +1,5% -1,5%
Euro instrumentumok 1 havi EUR Libor +1,5% -1,5%
US instrumentomok 1 havi US Libor +1,5% -1,5%

Lehetnek olyan esetek amikor finanszírozási díj számításához használt referencia ráta olyan alacsony, hogy az eladási pozíciók után nem jóváírásra hanem levonásra kerül sor.

Számítási példa

 • 10 db UK 100 CFD kontraktus vételi (long) pozíció melynek záróára 5.265-5.267
 • A középár 5.266
 • A 10 db UK 100 CFD értéke: 10 × 5.266 = 52.660
 • A LIBOR ráta 0,725%
 • Alkalmazott Finanszírozási Ráta (lásd táblázat) = 1,5%

Finanszírozási díj:

F= 52660 × (0,725% + 1,5%) / 365 = 3,21 GBP

Vagyis a 10 db UK100 CFD vételi (long) pozíció egy napon túli tartása az adott napra 3,21 GBP költséggel jár.

Eladás (short) esetén ugyanennek a pozíciónak a finanszírozási díja:

Finanszírozási díj:

F= 52.660 × (0,725% - 1,5%) / 365 = 1,12 GBP

Vagyis a 10 db UK100 CFD eladási pozíció (short) egy napon túli tartása az adott napra 1,12 GBP költséggel jár. Annak ellenére, hogy a pozíció eladási (short) a LIBOR ráta olyan alacsony, hogy a pozíció napon túli tartása nem jóváírást hanem költséget von maga után.

A finanszírozási díja a Rolling Spot FX instrumetumoknak a két deviza relatív kamatkülönbözete plusz az LMAX prémiumát is tartalmazó prémium tükrözi (Swap díj). Amennyiben egy pozíció napon túl kerül tartásra úgy a relatív kamatkülönbözet plusz az LMAX prémiuma levonásra vagy jóváírásra kerül.

A Spot FX ügyletek T+2 napon kerülnek elszámolásra, ezalól kivétel az USD/CAD, USD/TRY, EUR/RUB és USD/RUB melyek elszámolása T+1 napon történik meg. Amennyiben egy Spot FX pozíció a görgetési időponton túl kerül tartásra (gögetési időpont: 17.00 óra New York-i idő minden devizapárra kivétel az NZD párokat melyeknél ez az időpont 07.00 Aucland-idő), úgy finanszírozási költség kerül levonásra vagy jóváírásra a számlán. A hétvégére nyitva tartott pozíciók T+2-es devizapárok esetén piac záráskor szerdán a T+1-es devizapárok esetén pedig piac záráskor csütörtökön kerül jóváírva vagy levonva a finanszírozási díj. A jóváírás vagy levonás mindíg a nyitott pozíció második tagjának devizanemében kerül elszámolásra.

A Swap díjak swap pontokban vannak megadva.

Long pozíció esetén:

 • Ha a swap pont (Long Swap point) negatív akkor jóváírásra kerül sor.
 • Ha a swap pont (Long Swap point) pozitív akkor levonásra kerül sor.

Short pozíció esetén:

 • Ha a swap pont (Short Swap point) negatív akkor levonásra kerül sor.
 • Ha a swap ponz (Short Swap point) pozitív akkor jóváírásra kerül sor.

A finanszírozási díj számítási képlete

To calculate the overnight financing event, the following equation can be used:

F = V × R × D – ahol:

F = Finanszírozási díj
V = A pozíció összértéke a devizapár első tagjában megadva (mennyiség × kontraktus mérete)
R = Swap Point
D = Napok száma (a görgetett napok száma)

Számítási példa

Eladási pozíció (Short) 10 kontraktus EUR/USD egy napos átgörgetése.

A finanszírozási költség:

V = 10 × 10.000 = 100.000
R = 0,000003
D = 1 nap

Jóváírás = 100.000 × 0,000003 × 1 = 0,30 USD

Vagyis 0,3 USD lesz jóváírva napi záráskor.

Nincs külön finanszírozási díj a lejárattal rendelkező CFD-k esetében.

direkt link