Ügyletkötési és finanszírozási díjak

Az ügyletkötési díj a pozíció megnyitásakor kerül a számláról levonásra az MT4 számla devizanemében. Mind nyitáshoz, mind a záráshoz tartozó díj a pozíció megnyitásakor kerül levonásra.

InstrumentumDíj
(per lot per round trip)

USD-alapú MT4 számla

FX6,50 USD
Fémek8,25 USD
CFD-k8,00 USD
CFD minik6,40 USD
InstrumentumDíj
(per lot per round trip)

EUR-alapú MT4 számla

FX5,00 EUR
Fémek6,35 EUR
CFD-k6,00 EUR
CFD minik4,80 EUR
InstrumentumDíj
(per lot per round trip)

GBP-alapú MT4 számla

FX4,06 GBP
Fémek5,16 GBP
CFD-k5,00 GBP
CFD minik4,00 GBP
InstrumentumDíj
(per lot per round trip)

HUF-alapú MT4 számla

FX1 820 HUF
Fémek2 310 HUF
CFD-k2 240 HUF
CFD minik1 792 HUF

Finanszírozási díjak napon túli pozíciókon

Finanszírozási díjak Index CFD-k esetében

Napon túli lejárat nélküli index CFD pozíciók esetében finanszírozási díj lesz a vételi (long) pozíciók után levonva míg az eladási (short) pozícók után jóváírva. A finanszírozási díj minden nap, amelyiken a pozíció nyitva marad, felszámolásra kerül beleértve a hétvégéket és az Angol ünnepnapokat is.

A finanszírozási díj számítása:
F = V × I / b – ahol:
F = Finaszírozási díj
V = a pozíció összértéke (mennyiség × kontraktus mérete × heti átlagár)
I = alkalmazott Finanszírozási ráta
b = bázis nap (365 GBP, HKD, AUD, NZD és 360 minden más deviza esetében)

A Finanszírozási ráta az alábbi táblázat alapján kerül kiszámításra:

InstrumentumFinanszírozási rátaVételi
finanszírozás
Eladási
finanszírozás
UK instrumentumok1 havi Libor+1,5%-1,5%
Euro instrumentumok1 havi EUR Libor+1,5%-1,5%
US instrumentomok1 havi US Libor+1,5%-1,5%

Lehetnek olyan esetek amikor finanszírozási díj számításához használt referencia ráta olyan alacsony, hogy az eladási pozíciók után nem jóváírásra hanem levonásra kerül sor.
A finanszírozási díj meghatározásához használt pozíció összértékének a kiszámításához a heti átlag záróár van használva.

Számítási példa

  • 1 db MT4–es UK 100 CFD lot vételi (long) pozíció, melynek záróára 5.265-5.267
  • A heti átlag záróár 5.266
  • A 1 db MT4-es UK 100 CFD értéke: 10 × 5.266 = 52.660
  • A LIBOR ráta 0,725%
  • Alkalmazott Finanszírozási ráta (lásd a táblázatban) = 1,5%

Finanszírozási díj:
F = 52.660 × (0,725% + 1,5%) / 365 = 3,21 GBP
Vagyis a 10 db UK100 CFD vételi (long) pozíció napon túli tartása az adott napra 3,21 GBP költséggel jár.

Eladás (short) esetén ugyanennek a pozíciónak a finanszírozási díja:
F = 52.660 × (0,725% – 1,5%) / 365 = 1,12 GBP
Vagyis a 10 db UK100 CFD eladási pozíció (short) napon túli tartása az adott napra 1,12 GBP költséggel jár. Az eladási (short) pozíció ellenére a napon túli tartás nem jóváírást hanem költséget von maga után mert a LIBOR ráta nagyon alacsony.

Finanszírozási díjak Spot FX

A finanszírozási díja a Rolling Spot FX instrumetumoknak a két deviza relatív kamatkülönbözete plusz az LMAX prémiumát is tartalmazó prémium tükrözi (Swap díj). Amennyiben egy pozíció napon túl kerül tartásra úgy a relatív kamatkülönbözet plusz az LMAX prémiuma levonásra vagy jóváírásra kerül.

A Spot FX ügyletek T+2 napon kerülnek elszámolásra, ezalól kivétel az USD/CAD, USD/TRY, EUR/RUB és USD/RUB melyek elszámolása T+1 napon történik meg. Amennyiben egy Spot FX pozíció a görgetési időponton túl kerül tartásra (gögetési időpont: 17.00 óra New York-i idő minden devizapárra kivétel az NZD párokat melyeknél ez az időpont 07.00 Aucland-idő), úgy finanszírozási költség kerül levonásra vagy jóváírásra a számlán. A hétvégére nyitva tartott pozíciók T+2 – es devizapárok esetén piac záráskor szerdán a T+1 – es devizapárok esetén pedig piac záráskor csütörtökön kerül jóváírva vagy levonva a finanszírozási díj. A jóváírás vagy levonás mindíg a nyitott pozíció második tagjának devizanemében kerül elszámolásra.

A Swap díjak swap pontokban vannak megadva, és az MT4 Cliens platformon megtalálhatók (lásd Instrumentumok táblázat alatt).

Long pozíció esetén:

  • Ha a swap pont (Long Swap point) negatív akkor jóváírásra kerül sor.
  • Ha a swap pont (Long Swap point) pozitív akkor levonásra kerül sor.

Long pozíció esetén:

  • Ha a swap pont (Short Swap point) negatív akkor levonásra kerül sor.
  • Ha a swap ponz (Short Swap point) pozitív akkor jóváírásra kerül sor.

A finanszírozási díj számítása:

F = V × R × D – ahol:

F = Finanszírozási díj
V = a pozíció összértéke a devizapár első tagjában megadva (mennyiség × kontraktus mérete)
R = Swap Point
D = Napok száma (a görgetett napok száma)

Számítási példa:

Eladási pozíció (Short) 10 lot MT4 EUR/USD egy napos átgörgetése.

A finanszírozási költség:

V = 10 × 100.000 = 1.000.000
R = 0,000003
D = 1 nap

Jóváírás = 1.000.000 × 0,000003 × 1 = 3 USD

Vagyis 3 USD jelenik nyitott pozíciója alatt, MT4 számláján piaci záráskor.

Finanszírozási díjak a lejárattal rendelkező áru CFD-k esetében

Nincs külön finanszírozási díj a lejárattal rendelkező CFD-k esetében.

Finanszírozási díjak a hedge pozíciókon

Minden pozíción felszámolásra kerül a finanszírozási díj ha azok napon túli tartása esetén. Vagyis a hedge pozíciónak mind a két lábára ki lesz számítva a finanszírozási díj és levonásra kerül.

Kockázati figyelmeztetés

Az online kereskedés növeli a kereskedés sebességét és hatékonyságát, de nem csökkenti a kockázatokat. A magasabb tőkeáttét használata és az egyes termékek egyedi sajátosságainak nem ismerése az Ön teljes befektetésének az elvesztéséhez vezethet. Az FX és CFD instrumentumok tőkeáttétes termékek, melyek a kereskedési számlára befizetett letét feletti veszteséget is okozhatnak. Ezekkel a termékekkel való kereskedés nem mindenki számára megfelelő, ezért bizonyosodjon meg róla, hogy teljes mértékben tisztában van a kockázatokkal!

Jogi szabályozás

Az UltraFX üzemeltetője a Moneywheel Research Zrt. A Moneywheel Research Zrt. az LMAX Limited függő ügynöke. Az LMAX Limited-et az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete engedélyezi és szabályozza (regisztrációs szám: 509778). Moneywheel Research Zrt. a 2007. évi CXXXVIII törvény alapján a Magyar Nemzeti Banknál van regisztrálva (regisztrációs szám: 23521050).