Ügyletkötési és finanszírozási díjak

Ügyletkötési díjak

InstrumentumDíj

FX és áru spot

Minden páraz ügylet – a devizapár második tagja
alapján számolt – összértékének 0,0025%-a

Indexek

AUD kontraktus0,20 AUD per kontraktus
GBP kontraktus0,25 GBP per kontraktus
EUR kontraktus0,30 EUR per kontraktus
USD kontraktus0,40 USD per kontraktus
JPY kontraktus40 JPY per kontraktus

 

Az ügyletkötési díj a pozíció nyitásánál és zárásánál egyaránt felszámításra kerül.

FX-ügyletkötési díj számítási példa 10 kontraktus EURUSD vétel 1,38000-n:

 • 1 kontraktus EUR/USD = 10.000 EUR/USD
 • 10 kontraktus = 100.000 EUR/USD
 • A devizapár második tagja alapján számolt összérték: 100.000 × 1.38000 = 138.000 USD
 • Ügyletkötési díj: 138.000 USD × 0,0025% = 3,45 USD

Finanszírozási díjak

Finanszírozási díjak a lejarát nélküli index CFD- k esetében

Napon túli lejárat nélküli index CFD pozíciók esetében finanszírozási díj lesz a vételi (long) pozíciók után levonva míg az eladási (short) pozícók után jóváírva. A finanszírozási díj minden nap, amelyiken a pozíció nyitva marad, felszámolásra kerül beleértve a hétvégéket és az Angol ünnepnapokat is.

A finanszírozási díj számítási képlete

F = V × I / b – ahol:

F = Finaszírozási díj
V = a pozíció összértéke (mennyiség × kontraktus mérete × nap végi záróár közép)
I = alkalmazott Finanszírozási ráta
b = Bázis nap (365 GBP, HKD, AUD, NZD és 360 minden más deviza esetében)

A Finanszírozási ráta az alábbi táblázat alapján kerül kiszámításra:

InstrumentumFinanszírozási rátaVételi
finanszírozás
Eladási
finanszírozás
UK instrumentumok1 havi Libor+1,5%-1,5%
Euro instrumentumok1 havi EUR Libor+1,5%-1,5%
US instrumentomok1 havi US Libor+1,5%-1,5%

Lehetnek olyan esetek amikor finanszírozási díj számításához használt referencia ráta olyan alacsony, hogy az eladási pozíciók után nem jóváírásra hanem levonásra kerül sor.

Számítási példa

 • 10 db UK 100 CFD kontraktus vételi (long) pozíció melynek záróára 5.265-5.267
 • A középár 5.266
 • A 10 db UK 100 CFD értéke: 10 × 5.266 = 52.660
 • A LIBOR ráta 0,725%
 • Alkalmazott Finanszírozási Ráta (lásd táblázat) = 1,5%

Finanszírozási díj:

F= 52660 × (0,725% + 1,5%) / 365 = 3,21 GBP

Vagyis a 10 db UK100 CFD vételi (long) pozíció egy napon túli tartása az adott napra 3,21 GBP költséggel jár.

Eladás (short) esetén ugyanennek a pozíciónak a finanszírozási díja:

Finanszírozási díj:

F= 52.660 × (0,725% – 1,5%) / 365 = 1,12 GBP

Vagyis a 10 db UK100 CFD eladási pozíció (short) egy napon túli tartása az adott napra 1,12 GBP költséggel jár. Annak ellenére, hogy a pozíció eladási (short) a LIBOR ráta olyan alacsony, hogy a pozíció napon túli tartása nem jóváírást hanem költséget von maga után.

Finanszírozási díjak Spot FX

A finanszírozási díja a Rolling Spot FX instrumetumoknak a két deviza relatív kamatkülönbözete plusz az LMAX prémiumát is tartalmazó prémium tükrözi (Swap díj). Amennyiben egy pozíció napon túl kerül tartásra úgy a relatív kamatkülönbözet plusz az LMAX prémiuma levonásra vagy jóváírásra kerül.

A Spot FX ügyletek T+2 napon kerülnek elszámolásra, ezalól kivétel az USD/CAD, USD/TRY, EUR/RUB és USD/RUB melyek elszámolása T+1 napon történik meg. Amennyiben egy Spot FX pozíció a görgetési időponton túl kerül tartásra (gögetési időpont: 17.00 óra New York-i idő minden devizapárra kivétel az NZD párokat melyeknél ez az időpont 07.00 Aucland-idő), úgy finanszírozási költség kerül levonásra vagy jóváírásra a számlán. A hétvégére nyitva tartott pozíciók T+2-es devizapárok esetén piac záráskor szerdán a T+1-es devizapárok esetén pedig piac záráskor csütörtökön kerül jóváírva vagy levonva a finanszírozási díj. A jóváírás vagy levonás mindíg a nyitott pozíció második tagjának devizanemében kerül elszámolásra.

A Swap díjak swap pontokban vannak megadva.

Long pozíció esetén:

 • Ha a swap pont (Long Swap point) negatív akkor jóváírásra kerül sor.
 • Ha a swap pont (Long Swap point) pozitív akkor levonásra kerül sor.

Short pozíció esetén:

 • Ha a swap pont (Short Swap point) negatív akkor levonásra kerül sor.
 • Ha a swap ponz (Short Swap point) pozitív akkor jóváírásra kerül sor.

A finanszírozási díj számítási képlete

To calculate the overnight financing event, the following equation can be used:

F = V × R × D – ahol:

F = Finanszírozási díj
V = A pozíció összértéke a devizapár első tagjában megadva (mennyiség × kontraktus mérete)
R = Swap Point
D = Napok száma (a görgetett napok száma)

Számítási példa

Eladási pozíció (Short) 10 kontraktus EUR/USD egy napos átgörgetése.

A finanszírozási költség:

V = 10 × 10.000 = 100.000
R = 0,000003
D = 1 nap

Jóváírás = 100.000 × 0,000003 × 1 = 0,30 USD

Vagyis 0,3 USD lesz jóváírva napi záráskor.

Finanszírozási díjak a lejárattal rendelkező áru CFD-k esetében

Nincs külön finanszírozási díj a lejárattal rendelkező CFD-k esetében.

Kockázati figyelmeztetés

Az online kereskedés növeli a kereskedés sebességét és hatékonyságát, de nem csökkenti a kockázatokat. A magasabb tőkeáttét használata és az egyes termékek egyedi sajátosságainak nem ismerése az Ön teljes befektetésének az elvesztéséhez vezethet. Az FX és CFD instrumentumok tőkeáttétes termékek, melyek a kereskedési számlára befizetett letét feletti veszteséget is okozhatnak. Ezekkel a termékekkel való kereskedés nem mindenki számára megfelelő, ezért bizonyosodjon meg róla, hogy teljes mértékben tisztában van a kockázatokkal!

Jogi szabályozás

Az UltraFX üzemeltetője a Moneywheel Research Zrt. A Moneywheel Research Zrt. az LMAX Limited függő ügynöke. Az LMAX Limited-et az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete engedélyezi és szabályozza (regisztrációs szám: 509778). Moneywheel Research Zrt. a 2007. évi CXXXVIII törvény alapján a Magyar Nemzeti Banknál van regisztrálva (regisztrációs szám: 23521050).